Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta ReglamentsPDF
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada februāris
EPUB 151kPDF 996k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
6. NODAĻA : BUDŽETA PROCEDŪRAS

92. pants : Provizorisko divpadsmitdaļu sistēma

1.   Visus  Padomes  lēmumus,  ar  kuriem  tiek  atļauts  izdevumiem  iztērēt  vairāk  nekā provizorisko divpadsmitdaļu no budžeta apropriācijām iepriekšējā finanšu gadā, nodod atbildīgajai komitejai.

2.   Atbildīgā komiteja var iesniegt projektu lēmumam, kurā paredzēts samazināt 1. punktā minētos izdevumus. Parlaments par šo projektu lemj 30 dienu laikā no dienas, kad Padome pieņēmusi lēmumu.

3.   Parlaments pieņem lēmumu ar deputātu balsu vairākumu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums