Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees ParlementPDF
Achtste zittingsperiode - Februari 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 6 : BEGROTINGSPROCEDURES

Artikel 92 : Regeling van de voorlopige twaalfden

1.    Besluiten van de Raad houdende toestemming voor uitgaven die het voorlopige twaalfde van de begrotingskredieten voor het vorige begrotingsjaar overschrijden, worden aan de bevoegde commissie voorgelegd.

2.   De bevoegde commissie kan een ontwerpbesluit indienen tot verlaging van de in lid 1 bedoelde uitgaven. Het Parlement neemt een besluit binnen dertig dagen na de vaststelling van het besluit van de Raad.

3.   Het Parlement besluit bij meerderheid van zijn leden.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling