Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamentaPDF
8. parlamentarno obdobje - februar 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 6 : PRORAČUNSKI POSTOPKI

Člen 92 : Sistem začasnih dvanajstin

1.   Vsi sklepi Sveta, s katerimi se odobrijo odhodki, ki so višji od začasne ene dvanajstine proračunskih sredstev v predhodnem proračunskem letu, se posredujejo pristojnemu odboru.

2.   Pristojni odbor lahko vloži osnutek sklepa za zmanjšanje odhodkov iz odstavka 1. Parlament o njem odloča v tridesetih dneh po sprejetju sklepa Sveta.

3.   Parlament odloča z večino vseh poslancev.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo