Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordningPDF
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 6 : BUDGETFÖRFARANDEN

Artikel 92 : Systemet med de provisoriska tolftedelarna

1.   Beslut som rådet har fattat och som godkänner utgifter som överstiger den provisoriska tolftedelen av budgetanslagen för det föregående budgetåret ska hänvisas till det ansvariga utskottet.

2.    Det ansvariga utskottet får lägga fram ett förslag till beslut för att minska de utgifter som avses i punkt 1. Parlamentet ska fatta beslut i frågan senast 30 dagar efter antagandet av rådets beslut.

3.   Parlamentet ska fatta beslut med en majoritet av ledamöter.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande