Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestysPDF
Kahdeksas vaalikausi - Helmikuu 2019
EPUB 149kPDF 868k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA II : LAINSÄÄDÄNTÖ-, TALOUSARVIO-, VASTUUVAPAUS- JA MUUT MENETTELYT
LUKU 9 : MUUT MENETTELYT

101 artikla : Työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun liittyvät menettelyt

1.   Puhemies lähettää kaikki Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 154 artiklan mukaisesti laaditut komission asiakirjat tai työmarkkinaosapuolten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 155 artiklan 1 kohdan mukaisesti tekemät sopimukset sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 155 artiklan 2 kohdan mukaisesti esitetyt komission ehdotukset asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi.

2.   Jos työmarkkinaosapuolet ilmoittavat komissiolle halustaan aloittaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 155 artiklassa tarkoitettu menettely, asiasta vastaava valiokunta voi laatia mietinnön menettelyn kohteena olevasta aiheesta.

3.   Jos työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopimukseen ja pyytäneet yhteisesti, että sopimus pannaan täytäntöön neuvoston komission ehdotuksesta tekemällä päätöksellä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 155 artiklan 2 kohdan mukaisesti, asiasta vastaava valiokunta jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen, jossa suositellaan pyynnön hyväksymistä tai hylkäämistä.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus