Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta ReglamentsPDF
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada februāris
EPUB 151kPDF 996k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
9. NODAĻA : CITAS PROCEDŪRAS

101. pants : Sociālā dialoga procedūras

1.   Parlamenta priekšsēdētājs nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā visus dokumentus, ko Komisija ir izstrādājusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 154. pantu, vai visas vienošanās, kuras sociālie partneri noslēguši, ņemot vērā minētā Līguma 155. panta 1. punktu, kā arī priekšlikumus, ko Komisija ir iesniegusi saskaņā ar minētā Līguma 155. panta 2. punktu.

2.   Ja sociālie partneri informē Komisiju par nodomu sākt Līguma par Eiropas Savienības darbību 155. pantā paredzēto procedūru, atbildīgā komiteja var sagatavot ziņojumu par problēmas būtību.

3.   Ja sociālie partneri ir noslēguši vienošanos un kopīgi prasa, lai to ievieš ar Padomes lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 155. panta 2. punktu, atbildīgā komiteja iesniedz rezolūcijas priekšlikumu ar ieteikumu pieņemt vai noraidīt šo pieprasījumu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums