Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament EwropewPDF
It-tmien leġislatura - Frar 2019
EPUB 157kPDF 1044k
KONTENUT
APPENDIĊI
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU III  : RELAZZJONIJIET BARRANIN
KAPITOLU 2 : RAPPREŻENTANZA BARRANIJA TAL-UNJONI U POLITIKA ESTERA U TA' SIGURTÀ KOMUNI

Artikolu 112 : (imħassar)

 

Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Mejju 2019Avviż legali