Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

V ANTRAŠTINĖ DALIS : SANTYKIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANAIS
1 SKYRIUS : PASKYRIMAI

117 straipsnis : Komisijos pirmininko rinkimai

1.   Europos Vadovų Tarybai pasiūlius Komisijos pirmininko kandidatūrą, Parlamento pirmininkas pakviečia kandidatą padaryti pareiškimą Parlamente ir pristatyti politines gaires. Po pareiškimo vyksta diskusijos.

Europos Vadovų Taryba kviečiama dalyvauti diskusijose.

2.   Pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 7 dalį, Parlamentas renka Komisijos pirmininką visų savo narių balsų dauguma.

Balsuojama slaptu balsavimu.

3.   Jei kandidatas išrenkamas, Parlamento pirmininkas apie tai praneša Tarybai ir paprašo, kad ji ir išrinktasis Komisijos pirmininkas bendru sutarimu teiktų Komisijos narių kandidatūras.

4.   Jei kandidatas nesurenka būtinos daugumos, Parlamento pirmininkas paragina Europos Vadovų Tarybą per vieną mėnesį pasiūlyti naują kandidatą rinkimams pagal tą pačią procedūrą.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas