Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentuPDF
8. volebné obdobie - Február 2019
EPUB 155kPDF 985k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 1 : VYMENOVANIA

Článok 122 : Vymenovanie členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

1.   Kandidát na prezidenta, viceprezidenta alebo člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky sa vyzve, aby vystúpil pred príslušným výborom s vyhlásením a odpovedal na otázky jeho členov.

2.   Príslušný výbor dá Parlamentu odporúčanie, či má byť kandidát schválený.

3.   Hlasovanie sa uskutoční do dvoch mesiacov po doručení návrhu kandidáta, pokiaľ Parlament na žiadosť príslušného výboru, politickej skupiny alebo poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nerozhodne inak. Parlament hlasuje o každom kandidátovi osobitne v tajnom hlasovaní.

4.   Ak Parlament zaujme k niektorému kandidátovi negatívne stanovisko, predseda Parlamentu požiada o stiahnutie jeho kandidatúry a o predloženie nového návrhu kandidáta Parlamentu.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne oznámenie