Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamentaPDF
8. parlamentarno obdobje - februar 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 1 : IMENOVANJA

Člen 122 : Imenovanje članov izvršilnega odbora Evropske centralne banke

1.   Kandidata za predsednika, podpredsednika ali člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke se povabi, da poda izjavo pred pristojnim odborom in odgovarja na vprašanja njegovih članov.

2.   Pristojni odbor Parlamentu posreduje priporočilo, ali naj kandidaturo potrdi ali ne.

3.   Glasuje se v roku dveh mesecev od prejema kandidature, razen če Parlament na zahtevo pristojnega odbora, politične skupine ali poslancev, ki dosegajo vsaj nizki prag, odloči drugače. Parlament glasuje tajno o vsaki kandidaturi posebej.

4.   Če je mnenje Parlamenta o kandidaturi negativno, predsednik pozove, naj se kandidatura umakne in Parlamentu predloži nova.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo