Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουPDF
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 145 : Κοινοβουλευτικές περίοδοι, σύνοδοι, περίοδοι συνόδου, συνεδριάσεις

1.   Κοινοβουλευτική περίοδος είναι η προβλεπόμενη με την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 διάρκεια της εντολής των βουλευτών.

2.   Σύνοδος είναι το χρονικό διάστημα ενός έτους, όπως προκύπτει από την εν λόγω Πράξη και τις Συνθήκες.

3.   Περίοδος συνόδου είναι η κατά κανόνα μηνιαία σύγκληση του Κοινοβουλίου που υποδιαιρείται σε ημερήσιες συνεδριάσεις.

Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου που διεξάγονται την ίδια ημέρα θεωρούνται μία μόνη συνεδρίαση.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου