Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestysPDF
Kahdeksas vaalikausi - Helmikuu 2019
EPUB 149kPDF 868k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA VII : ISTUNNOT
LUKU 1 : PARLAMENTIN ISTUNNOT

145 artikla : Parlamentin vaalikausi, istuntokausi, istuntojakso ja istunto

1.   Parlamentin vaalikausi on sama kuin 20 päivänä syyskuuta 1976 annetussa säädöksessä määrätty jäsenten toimikausi.

2.   Istuntokaudella tarkoitetaan mainitussa säädöksessä ja perussopimuksissa määrättyä yhdenvuoden ajanjaksoa.

3.   Istuntojaksolla tarkoitetaan parlamentin yleensä kuukausittain pidettävää kokousta. Se jakaantuu päivittäisiin istuntoihin.

Samana päivänä pidettävät parlamentin täysistunnot katsotaan yhdeksi istunnoksi.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus