Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestysPDF
Kahdeksas vaalikausi - Helmikuu 2019
EPUB 149kPDF 868k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA VII : ISTUNNOT
LUKU 5 : PÄÄTÖSVALTAISUUS, TARKISTUKSET JA ÄÄNESTÄMINEN

168 a artikla : Vähimmäismäärät (1)

1.   Jollei toisin mainita, tässä työjärjestyksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

(a)   ”alhaisella vähimmäismäärällä” tarkoitetaan yhtä kahdeskymmenesosaa parlamentin jäsenistä tai yhtä poliittista ryhmää;

(b)   ”keskitason vähimmäismäärällä” tarkoitetaan yhtä kymmenesosaa parlamentin jäsenistä; tämä jäsenmäärä voi koostua yhdestä tai useammasta poliittisesta ryhmästä tai yksittäisistä jäsenistä taikka näiden yhdistelmästä;

(c)   ”korkealla vähimmäismäärällä” tarkoitetaan yhtä viidesosaa parlamentin jäsenistä; tämä jäsenmäärä voi koostua yhdestä tai useammasta poliittisesta ryhmästä tai yksittäisistä jäsenistä taikka näiden yhdistelmästä.

2.   Jos sovellettavan vähimmäismäärän saavuttamisen toteaminen edellyttää jäsenen allekirjoitusta, allekirjoitus voi olla joko käsinkirjoitettu tai sähköisessä muodossa, jolloin se on tuotettava parlamentin sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä. Jäsen voi sovellettavien määräaikojen kuluessa peruuttaa allekirjoituksensa, mutta hän ei voi enää uusia sitä myöhemmin.

3.   Jos vähimmäismäärän saavuttaminen edellyttää poliittisen ryhmän tukea, ryhmä toimii puheenjohtajansa välityksellä tai puheenjohtajan tähän tehtävään nimittämän henkilön välityksellä.

4.   Poliittisen ryhmän tuki lasketaan keskitason ja korkeaa vähimmäismäärää sovellettaessa seuraavasti:

-   jos työjärjestyksen artiklaan, jossa kyseinen vähimmäismäärä vahvistetaan, vedotaan istunnon tai kokouksen kuluessa: kaikki tuen antavaan ryhmään kuuluvat fyysisesti läsnä olevat jäsenet;

-   muissa tapauksissa: kaikki tukensa esittävään ryhmään kuuluvat jäsenet.

(1) 168 a artiklaa sovelletaan soveltuvin osin valiokuntiin (ks. 209 artikla).
Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus