Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
5 SKYRIUS : KVORUMAS, PAKEITIMAI IR BALSAVIMAS

168a straipsnis : Ribos (1)

1.   Šiose Darbo tvarkos taisyklėse, jei nenurodyta kitaip, vartojamų terminų apibrėžtys:

(a)   žema riba – viena dvidešimtoji visų Parlamento narių arba frakcija;

(b)   vidutinė riba – viena dešimtoji visų Parlamento narių, kurią sudaro viena ar daugiau frakcijų ar atskiri Parlamento nariai, arba ir frakcija (-os), ir atskiri Parlamento nariai;

(c)   aukšta riba – viena penktoji visų Parlamento narių, kurią sudaro viena ar daugiau frakcijų ar atskiri Parlamento nariai, arba ir frakcija (-os), ir atskiri Parlamento nariai.

2.   Kai reikalaujama Parlamento nario parašo siekiant nustatyti, ar taikytina riba buvo pasiekta, tas parašas gali būti padėtas raštu arba elektronine forma, pasinaudojus Parlamento elektroninio parašo sistema. Per atitinkamą terminą Parlamento narys gali atšaukti savo parašą, tačiau negali jo padėti iš naujo.

3.   Kai norint pasiekti ribą reikalinga frakcijos parama, frakcija veikia per savo pirmininką arba per jo tuo tikslu tinkamai paskirtą asmenį.

4.   Taikant vidutinę ir aukštą ribą frakcijos parama skaičiuojama taip:

-   tais atvejais, kai plenarinio ar kito posėdžio metu taikomas Darbo tvarkos taisyklių straipsnis, kuriame nustatyta tokia riba: skaičiuojami visi fiziškai dalyvaujantys remiančios frakcijos nariai;

-   visais kitais atvejais: skaičiuojami visi remiančios frakcijos nariai;

(1) Komitetams mutatis mutandis taikomas 168a straipsnis (žr. 209 straipsnį).
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas