Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 5 : КВОРУМ, ИЗМЕНЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

Член 177 : Право на глас (1)

Правото на глас е лично.

Членовете на ЕП гласуват индивидуално и лично.

Всяко нарушение на този член се счита за сериозно нарушение на член 11, параграф 3.

(1) Член 177 се прилага mutatis mutandis за комисиите (вж. член 209).
Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация