Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpaPDF
8ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2019
EPUB 160kPDF 1053k
CLÁR
AGUISÍN
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VII : SEISIÚIN
CAIBIDIL 5 : CÓRAM, LEASUITHE AGUS VÓTÁIL

Riail 177 : Ceart chun vóta a chaitheamh (1)

Is ceart pearsanta é an ceart chun vóta a chaitheamh.

Caithfidh na Feisirí a gcuid vótaí ar a gconlán féin agus i bpearsa.

Meastar aon sárú ar an Riail seo a bheith ina shárú tromchúiseach ar Riail 11(3).

(1) Tá feidhm ag Riail 177 mutatis mutandis maidir le coistí (féach Riail 209).
An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil