Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
5 SKYRIUS : KVORUMAS, PAKEITIMAI IR BALSAVIMAS

177 straipsnis : Balsavimo teisė (1)

Balsavimo teisė yra asmeninė teisė.

Parlamento nariai balsuoja individualiai ir asmeniškai.

Bet koks šio straipsnio pažeidimas laikomas šiurkščiu 11 straipsnio 3 dalies pažeidimu.

(1) Komitetams mutatis mutandis taikomas 177 straipsnis (žr. 209 straipsnį).
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas