Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta ReglamentsPDF
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada februāris
EPUB 151kPDF 996k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
5. NODAĻA : KVORUMS, GROZĪJUMI UN BALSOŠANA

177. pants : Balsstiesības (1)

Balsstiesības ir personiskas tiesības.

Deputāti balso individuāli un personiski.

Jebkuru šī panta noteikumu pārkāpumu uzskata par nopietnu 11. panta 3. punkta pārkāpumu.

(1) 177. pantu pēc analoģijas piemēro komitejām (sk. 209. pantu).
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums