Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament EwropewPDF
It-tmien leġislatura - Frar 2019
EPUB 157kPDF 1044k
KONTENUT
APPENDIĊI
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU VII : SESSJONIJIET
KAPITOLU 5 : KWORUM, EMENDI U VOTAZZJONI

Artikolu 177 : Dritt għall-vot (1)

Id-dritt għall-vot huwa dritt personali.

Il-membri għandhom jitfgħu il-vot tagħhom individwalment u personalment.

Kull ksur ta' dan l-Artikolu jitqies bħala ksur tal-Artikolu 11(3).

(1) L-Artikolu 177 japplika mutatis mutandis għall-kumitati (ara l-Artikolu 209).
Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Mejju 2019Avviż legali