Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordningPDF
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTSFÖRHET, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH OMRÖSTNING

Artikel 177 : Rösträtt (1)

Rösträtten är personlig.

Ledamöter ska avge sina röster personligen och var för sig.

Alla överträdelser av denna artikel ska anses vara en grov överträdelse av artikel 11.3.

(1) Artikel 177 ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 209).
Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande