Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουPDF
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 185 : Αιτήματα επί της διαδικασίας

1.   Τα αιτήματα επί της διαδικασίας, ήτοι:

(α)   αίτημα απόρριψης συζήτησης λόγω απαραδέκτου (άρθρο 187),

(β)   αίτημα αναπομπής σε επιτροπή (άρθρο 188),

(γ)   αίτημα τερματισμού της συζήτησης (άρθρο 189),

(δ)   αίτημα αναβολής της συζήτησης ή της ψηφοφορίας (άρθρο 190), ή

(ε)   αίτημα διακοπής ή λήξης της συνεδρίασης (άρθρο 191),

έχουν προτεραιότητα σε σχέση με άλλα αιτήματα αγόρευσης.

Εκτός από τον αιτούντα, μόνον οι εξής βουλευτές λαμβάνουν το λόγο: ένας αγορητής κατά, και ο πρόεδρος ή ο εισηγητής της αρμόδιας επιτροπής.

2.   Ο χρόνος αγόρευσης δεν υπερβαίνει το ένα λεπτό.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου