Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukordPDF
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - Veebruar 2019
EPUB 143kPDF 853k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
6. PEATÜKK : KODUKORDA PUUDUTAVAD MÄRKUSED JA MENETLUSEGA SEOTUD ETTEPANEKUD

Artikkel 185 : Menetlusega seotud ettepanekud

1.   Järgmistel menetlusega seotud ettepaneku esitamise taotlustel on eelisõigus muude sõnavõtutaotluste ees:

(a)   küsimuse käsitlemata jätmine (artikkel 187);

(b)   tagasisaatmine vastutavale komisjonile (artikkel 188);

(c)   arutelu lõpetamine (artikkel 189);

(d)   arutelu või hääletuse edasilükkamine (artikkel 190); või

(e)   istungi katkestamine või lõpetamine (artikkel 191).

 

Ülaltoodud ettepanekute puhul võib peale ettepaneku esitaja sõna anda ühele sõnavõtjale ettepaneku vastu ning vastutava komisjoni esimehele või raportöörile.

2.   Sõnavõtt ei tohi olla pikem kui üks minut.

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2019Õigusalane teave