Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentuPDF
8. volebné obdobie - Február 2019
EPUB 155kPDF 985k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 6 : PROCEDURÁLNE NÁMIETKY A PROCEDURÁLNE NÁVRHY

Článok 185 : Procedurálne návrhy

1.   Žiadosti o predloženie procedurálneho návrhu, a to konkrétne:

(a)   neprípustnosť veci (článok 187),

(b)   vrátenie veci späť výboru (článok 188),

(c)   uzavretie rozpravy (článok 189),

(d)   odloženie rozpravy alebo hlasovania (článok 190), alebo

(e)   prerušenie alebo skončenie rokovania (článok 191),

majú prednosť pred inými žiadosťami o udelenie slova.

Okrem navrhovateľa sa k týmto návrhom môžu vyjadriť len títo poslanci: jeden rečník proti návrhu a predseda alebo spravodajca gestorského výboru.

2.   Rečnícky čas nesmie presiahnuť jednu minútu.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne oznámenie