Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordningPDF
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 6 : ORDNINGS- OCH PROCEDURFRÅGOR

Artikel 185 : Förslag som rör procedurfrågor

1.   En begäran om följande förslag som rör procedurfrågor ska ha företräde framför varje annan begäran om att tilldelas ordet:

(a)   Förslag om att förklara ett ärende otillåtligt (artikel 187).

(b)   Förslag om återförvisning till utskott (artikel 188).

(c)   Förslag om avslutande av debatt (artikel 189).

(d)   Förslag om uppskjutande av debatt eller omröstning (artikel 190).

(e)   Förslag om avbrytande eller avslutande av sammanträde (artikel 191).

Endast  förslagsställaren  samt  en  talare  emot  och  det  ansvariga  utskottets  ordförande  eller föredragande har rätt att yttra sig om sådana förslag.

2.   Talartiden får inte överstiga en minut.

Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande