Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsordenPDF
8. valgperiode - Februar 2019
EPUB 147kPDF 937k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VIII : UDVALG OG DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UDVALG

Artikel 197 : Særlige udvalg (1)

1.   Efter forslag fra Formandskonferencen kan Parlamentet til enhver tid nedsætte særlige udvalg, hvis ansvarsområder, sammensætning og funktionsperiode fastsættes i forbindelse med afgørelsen om nedsættelsen.

2.   De særlige udvalgs funktionsperiode kan højst være 12 måneder, medmindre Parlamentet inden periodens udløb forlænger den. Medmindre andet fastsættes i Parlamentets afgørelse om nedsættelse af det særlige udvalg, starter udvalgets funktionsperiode på datoen for dets konstituerende møde.

3.   Særlige udvalg kan ikke afgive udtalelser til andre udvalg.

(1) Den version af artikel 197, der vil finde anvendelse fra åbningen af den første mødeperiode i juli 2019, er gengivet i tillægget til denne udgave af forretningsordenen.
Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse