Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamentaPDF
Osmi parlamentarni saziv - veljača 2019.
EPUB 146kPDF 934k
SADRŽAJ
DODATAK
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA VIII. : ODBORI I IZASLANSTVA
POGLAVLJE 1. : 

Članak 197. : Posebni odbori (1)

1.   Na prijedlog Konferencije predsjednika Parlament može u bilo kojem trenutku osnovati posebne odbore, čije se nadležnosti, sastav i trajanje mandata određuju istovremeno s donošenjem odluke o njihovu osnivanju.

2.   Trajanje mandata posebnih odbora ne smije biti dulje od 12 mjeseci, osim ako ga Parlament po isteku ne produlji. Osim ako u odluci Parlamenta o osnivanju posebnog odbora nije navedeno drukčije, trajanje njegova mandata počinje teći od datuma njegove konstituirajuće sjednice.

3.   Posebni odbori nemaju pravo davati mišljenja drugim odborima.

(1) Verzija članka 197. koja se počinje primjenjivati od otvaranja plenarne sjednice u srpnju 2019., navedena je u Dodatku ovom izdanju Poslovnika.
Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna napomena