Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta ReglamentsPDF
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada februāris
EPUB 151kPDF 996k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VIII SADAĻA : KOMITEJAS UN DELEGĀCIJAS
1. NODAĻA : KOMITEJAS

197. pants : Īpašās komitejas (1)

1.   Pēc Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma Parlaments var jebkurā laikā izveidot īpašās komitejas, kuru pienākumus, sastāvu un pilnvaru laiku nosaka, pieņemot lēmumu par to izveidi.

2.   Īpašo komiteju pilnvaru laiks nevar būt ilgāks par 12 mēnešiem, izņemot gadījumus, kad pēc minētā termiņa beigām Parlaments to pagarina. Ja vien Parlamenta lēmumā par īpašās komitejas izveidi nav noteikts citādi, tās pilnvaru laiks sākas no tās izveidošanas sanāksmes dienas.

3.   Īpašajām komitejām nav tiesību sniegt atzinumus citām komitejām.

(1) Reglamenta 197. panta versija, kuru piemēros no 2019. gada jūlija sesijas sēdes atklāšanas, ir iekļauta šī Reglamenta izdevuma papildinājumā.
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums