Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees ParlementPDF
Achtste zittingsperiode - Februari 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VIII : COMMISSIES EN DELEGATIES
HOOFDSTUK 1 : COMMISSIES

Artikel 197 : Bijzondere commissies (1)

1.   Op voorstel van de Conferentie van voorzitters kan het Parlement te allen tijde bijzondere commissies instellen, waarvan de bevoegdheden, de samenstelling en de ambtstermijn tegelijk met het besluit tot instelling worden vastgesteld.

2.   De ambtstermijn van bijzondere commissies is maximaal twaalf maanden, tenzij het Parlement deze periode voor het verstrijken ervan verlengt. Tenzij in het besluit van het Parlement tot instelling van een bijzondere commissie anders is beslist, gaat de ambtstermijn van de bijzondere commissie in op de datum van haar constituerende vergadering.

3.   Bijzondere commissies zijn niet gerechtigd adviezen uit te brengen aan andere commissies.

(1) De versie van artikel 197 die van kracht zal zijn bij de opening van de vergaderperiode van juli 2019 is weergegeven in het Aanhangsel bij deze versie van het Reglement.
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling