Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu EuropejskiegoPDF
Ósma kadencja Parlamentu - Luty 2019
EPUB 163kPDF 1057k
SPIS TREŚCI
DODATEK
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ VIII : KOMISJE I DELEGACJE
ROZDZIAŁ 1 : KOMISJE

Artykuł 197 : Komisje specjalne (1)

1.   Na podstawie propozycji Konferencji Przewodniczących Parlament może w każdej chwili powołać  komisje  specjalne,  których  kompetencje,  skład  i  długość  kadencji  są ustalane równocześnie z decyzją o ich powołaniu.

2.   Kadencja komisji specjalnych nie przekracza 12 miesięcy, chyba że pod koniec tego okresu Parlament ją przedłuży. Kadencja komisji specjalnej rozpoczyna się z dniem jej posiedzenia inauguracyjnego, chyba że w decyzji Parlamentu powołującej komisję specjalną postanowiono inaczej.

3.   Komisje specjalne nie mogą wydawać opinii dla innych komisji.

(1) Art. 197 w wersji mającej zastosowanie od otwarcia sesji miesięcznej w lipcu 2019 r. jest zawarty w dodatku do niniejszej edycji Regulaminu.
Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2019Informacja prawna