Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordningPDF
Åttonde valperioden - Februari 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VIII :  UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER

Artikel 197 : Särskilda utskott (1)

1.   Parlamentet får när som helst på förslag från talmanskonferensen inrätta särskilda utskott, vars ansvarsområden, sammansättning och mandatperioder ska fastställas vid samma tidpunkt som beslut om att inrätta dem fattas.

2.   Mandatperioden för särskilda utskott får vara högst tolv månader, såvida inte parlamentet vid denna periods utgång förlänger den. Mandatperioden för ett särskilt utskott ska, om inte annat slås fast i parlamentets beslut om att inrätta det, börja löpa från och med dagen för dess konstituerande sammanträde.

3.   Särskilda utskott har inte rätt att avge yttranden till andra utskott.

(1) Den version av artikel 197 som kommer att tillämpas från och med öppnandet av sammanträdesperioden juli 2019 återges i tillägget till denna upplaga av Arbetsordningen.
Senaste uppdatering: 22 maj 2019Rättsligt meddelande