Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS : KOMITETAI

209 straipsnis : Komitetuose taikytinos plenarinio posėdžio nuostatos

Komitetams mutatis mutandis taikomi šie straipsniai dėl balsavimo, pareiškimų dėl darbo tvarkos ir procedūrinių pasiūlymų: 164a straipsnis (Trukdymo prevencija), 168a straipsnis (Ribos) 169 straipsnis (Pakeitimų pateikimas ir jų pristatymas), 170 straipsnis (Pakeitimų priimtinumas), 171 straipsnis (Balsavimo procedūra), 174 straipsnis (Balsavimo dėl pakeitimų eilės tvarka), 176 straipsnio 1 dalis (Balsavimas dalimis), 177 straipsnis (Balsavimo teisė), 178 straipsnis (Balsavimas), 179a straipsnis (Balsų pasiskirstymas po lygiai), 180 straipsnio 3 ir 4 dalys (Vardinis balsavimas), 180a straipsnis (Slaptas balsavimas), 181 straipsnis (Elektroninis balsavimas), 182a straipsnis (Ginčai dėl balsavimo rezultatų), 184a straipsnis (Pareiškimai dėl darbo tvarkos), 190 straipsnis (Diskusijų ar balsavimo atidėjimas) ir 191 straipsnis (Plenarinio posėdžio sustabdymas arba pabaiga).

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas