Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentuPDF
8. volebné obdobie - Február 2019
EPUB 155kPDF 985k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 210 : Hodina otázok vo výbore

Hodina otázok sa môže konať vo výbore, ak tak výbor rozhodne. Každý výbor si stanovuje vlastné pravidlá pre priebeh hodiny otázok.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne oznámenie