Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - únor 2019
EPUB 162kPDF 1004k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGACE
KAPITOLA 2 : MEZIPARLAMENTNÍ DELEGACE

Článek 214a : Spolupráce s Parlamentním shromážděním Rady Evropy

1.   Orgány Parlamentu, a zejména jeho výbory, spolupracují se svými protějšky v Parlamentním shromáždění Rady Evropy v oblastech společného zájmu především s cílem zlepšit svou výkonnost a zamezit překrývání činností.

2.   O podmínkách této spolupráce rozhodne po dohodě s příslušnými orgány Parlamentního shromáždění Rady Evropy Konference předsedů.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění