Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουPDF
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VIII : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Άρθρο 214α : Συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης

1.   Τα όργανα του Κοινοβουλίου, και ιδιαίτερα οι επιτροπές, συνεργάζονται με τα αντίστοιχα όργανα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με στόχο ιδιαίτερα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εργασιών τους και την αποφυγή της επικάλυψης εργασιών.

2.   Η Διάσκεψη των Προέδρων, κατόπιν κοινής συμφωνίας με τις αρμόδιες αρχές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθορίζει τους όρους αυτής της συνεργασίας.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου