Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpaPDF
8ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2019
EPUB 160kPDF 1053k
CLÁR
AGUISÍN
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VIII : COISTÍ AGUS TOSCAIREACHTAÍ
CAIBIDIL 2 : TOSCAIREACHTAÍ IDIRPHARLAIMINTEACHA

Riail 214a : Comhar le Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa

1.   Comhoibreoidh comhlachtaí na Parlaiminte, agus go háirithe na coistí, lena gcomhlachtaí macasamhla i dTionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa i réimsí leasa fhrithpháirtigh, agus an aidhm acu go háirithe feabhas a chur ar éifeachtúlacht a gcuid oibre agus dúblú iarrachta a sheachaint.

2.   Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa, na socruithe a chinneadh i gcomhair an chomhoibrithe sin. Déanfaidh Comhdháil na nUachtarán, i gcomhaontú le húdaráis inniúla Thionól

An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil