Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament EwropewPDF
It-tmien leġislatura - Frar 2019
EPUB 157kPDF 1044k
KONTENUT
APPENDIĊI
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU VIII : KUMITATI U DELEGAZZJONIJIET
KAPITOLU 2 : DELEGAZZJONIJIET INTERPARLAMENTARI

Artikolu 214a : Koperazzjoni mal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa

1.   Il-korpi tal-Parlament, u b'mod partikolari l-kumitati tiegħu, għandhom jikkoperaw f'oqsma ta' interess komuni mal-korpi korrispondenti fl-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa bil-għan, partikulari li jtejbu l-effiċjenza f'xogħolhom u jevitaw id-duplikazzjoni tal-isforzi tagħhom.

2.   Il-Konferenza tal-Presidenti, bi qbil mal-awtoritajiet kompetenti tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, għandha tiddeċiedi dwar l-arranġamenti għal dik il-kooperazzjoni.

Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Mejju 2019Avviż legali