Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsordenPDF
8. valgperiode - Februar 2019
EPUB 147kPDF 937k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VIII : UDVALG OG DELEGATIONER
KAPITEL 2 : INTERPARLAMENTARISKE DELEGATIONER

Artikel 214 : Blandede parlamentariske udvalg

1.   Europa-Parlamentet kan sammen med parlamenterne i stater, der er associeret med Unionen, eller stater, med hvilke Unionen har indledt tiltrædelsesforhandlinger, nedsætte blandede parlamentariske udvalg.

Disse udvalg kan rette henstillinger til de deltagende parlamenter. Sådanne henstillinger henvises for Europa-Parlamentets vedkommende til det kompetente udvalg, der udarbejder forslag til den videre behandling heraf.

2.   De blandede parlamentariske udvalgs almindelige beføjelser fastsættes af Europa-Parlamentet i overensstemmelse med aftalerne med de pågældende tredjelande.

3.   For de blandede parlamentariske udvalgs virksomhed gælder særlige regler, som er fastsat i de konkrete aftaler. Disse regler er baseret på princippet om paritet mellem Europa-Parlamentets delegation og delegationen fra det pågældende parlament.

4.   De blandede parlamentariske udvalg vedtager selv deres forretningsorden og forelægger den til godkendelse, i Europa-Parlamentet for Præsidiet og i det pågældende tredjelands parlament for det relevante organ i dette parlament.

5.   Valg af medlemmerne af Europa-Parlamentets delegationer til de blandede parlamentariske udvalg og konstitueringen af disse delegationers formandskaber sker efter den procedure, der er fastlagt for de interparlamentariske delegationer.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse