Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουPDF
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VIII : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Άρθρο 214 : Μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές

1.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συνιστά μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές με τα κοινοβούλια κρατών τα οποία είναι συνδεδεμένα με την Ένωση ή κρατών με τα οποία η Ένωση έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις για την ένταξή τους.

Οι επιτροπές αυτές μπορούν να υποβάλλουν συστάσεις στα συμμετέχοντα κοινοβούλια. Οι συστάσεις αυτές παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία υποβάλλει προτάσεις για την περαιτέρω εξέτασή τους.

2.   Οι γενικές αρμοδιότητες των διαφόρων μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τις ίδιες τις τρίτες χώρες.

3.   Για τις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές ισχύουν οι διαδικαστικές διατάξεις που καθορίζονται στην εκάστοτε συμφωνία. Η σύνθεσή τους βασίζεται στην ίση εκπροσώπηση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ομολόγου κοινοβουλίου.

4.   Οι μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές καταρτίζουν εσωτερικό κανονισμό και τον υποβάλλουν προς έγκριση στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο αρμόδιο όργανο του συνεργαζόμενου κοινοβουλίου της εκάστοτε τρίτης χώρας.

5.   Η εκλογή των μελών των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, καθώς και η συγκρότηση των προεδρείων αυτών των αντιπροσωπειών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται για τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου