Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpaPDF
8ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2019
EPUB 160kPDF 1053k
CLÁR
AGUISÍN
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VIII : COISTÍ AGUS TOSCAIREACHTAÍ
CAIBIDIL 2 : TOSCAIREACHTAÍ IDIRPHARLAIMINTEACHA

Riail 214 : Coistí parlaiminteacha comhpháirteacha

1.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa coistí parlaiminteacha comhpháirteacha a chur ar bun i gcomhar le parlaimintí de chuid Stát atá i gcomhlachas leis an Aontas nó le parlaimintí de chuid Stát a bhfuil caibidlíocht aontachais tosaithe ag an Aontas leo.

Féadfaidh coistí den sórt sin moltaí a fhoirmiú do na parlaimintí lena mbaineann. I gcás Pharlaimint na hEorpa, déanfar na moltaí sin a tharchur chuig an gcoiste freagrach agus cuirfidh an coiste sin tograí ar aghaidh maidir leis an ngníomh a bheidh le déanamh.

2.   Saineoidh Parlaimint na hEorpa freagrachtaí ginearálta na gcoistí parlaiminteacha comhpháirteacha éagsúla, i gcomhréir leis na comhaontuithe leis na tríú tíortha.

3.   Déanfar na coistí parlaiminteacha comhpháirteacha a rialú leis na nósanna imeachta a leagtar síos sa chomhaontú iomchuí. Beidh na nósanna imeachta sin bunaithe ar phrionsabal na cothroime amhail idir toscaireacht Pharlaimint na hEorpa agus toscaireacht na parlaiminte lena mbaineann.

4.   Tarraingeoidh coistí parlaiminteacha comhpháirteacha suas a gcuid rialacha nós imeachta féin agus tíolacfaidh siad iad lena bhformheas laistigh de Pharlaimint na hEorpa dá biúró, agus laistigh de pharlaimint an tríú tír lena mbaineann do chomhlacht ábhartha na parlaiminte sin.

5.   Déanfar toghadh chomhaltaí thoscaireachtaí Pharlaimint na hEorpa chuig coistí parlaiminteacha comhpháirteacha agus comhdhéanamh bhiúrónna na dtoscaireachtaí sin a chur i gcrích i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos le haghaidh toscaireachtaí idirpharlaiminteacha.

An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil