Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzataPDF
8. parlamenti ciklus - 2019. február
EPUB 155kPDF 990k
TARTALOM
FÜGGELÉK
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VIII. CÍM : BIZOTTSÁGOK ÉS KÜLDÖTTSÉGEK
2. FEJEZET : PARLAMENTKÖZI KÜLDÖTTSÉGEK

214. cikk : A parlamenti vegyes bizottságok

1.   Az Európai Parlament parlamenti vegyes bizottságokat hozhat létre az Unióval társult államok vagy olyan államok parlamentjeivel, amelyekkel az Unió csatlakozási tárgyalásokat kezdett.

Az ilyen bizottságok a résztvevő parlamentek részére ajánlásokat fogalmazhatnak meg. Az Európai Parlament esetében ezeket az ajánlásokat az illetékes bizottsághoz kell utalni, amely a teendőkről szóló javaslatokat terjeszt elő.

2.   A különböző parlamenti vegyes bizottságok általános feladatkörét az Európai Parlament a harmadik országokkal kötött megállapodásokkal összhangban határozza meg.

3.   A parlamenti vegyes bizottságokra a kérdéses megállapodásban megállapított eljárások vonatkoznak. Az ilyen eljárások az Európai Parlament küldöttsége és az érintett parlament küldöttsége közötti egyenlőség elvén alapulnak.

4.   A parlamenti vegyes bizottságok eljárási szabályzatukat maguk alkotják meg, és az Európai Parlament Elnökségéhez, a harmadik ország érintett parlamentjében pedig annak illetékes szervéhez nyújtják be jóváhagyás végett.

5.   Az Európai Parlament parlamenti vegyes bizottságokba delegált küldöttsége tagjainak megválasztása, és e küldöttségek elnökségének megalakítása a parlamentközi küldöttségek részére megállapított eljárás szerint történik.

Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat