Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėsPDF
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
2 SKYRIUS : TARPPARLAMENTINĖS DELEGACIJOS

214 straipsnis : Jungtiniai parlamentiniai komitetai

1.   Europos Parlamentas gali sudaryti jungtinius parlamentinius komitetus su valstybių, asocijuotų su Sąjunga, parlamentais arba su valstybių, su kuriomis Sąjunga jau yra pradėjusi stojimo derybas, parlamentais.

Šie komitetai gali pateikti rekomendacijas bendradarbiaujantiems parlamentams. Europos Parlamente šios rekomendacijos perduodamos atsakingam komitetui, kuris teikia pasiūlymus dėl tolesnių veiksmų.

2.   Bendruosius įvairių jungtinių parlamentinių komitetų įgaliojimus apibrėžia Europos Parlamentas pagal su trečiosiomis šalimis sudarytus susitarimus.

3.   Jungtiniai parlamentiniai komitetai vadovaujasi procedūrinėmis taisyklėmis, numatytomis atitinkamame susitarime. Šios taisyklės grindžiamos Europos Parlamento delegacijos ir bendradarbiaujančio parlamento delegacijos pariteto principu.

4.   Jungtiniai parlamentiniai komitetai parengia savo darbo tvarkos taisykles ir jas pateikia tvirtinti Europos Parlamento biurui ir bendradarbiaujančio trečiosios valstybės parlamento atitinkamam organui.

5.   Europos Parlamento delegacijų narių rinkimai į jungtinius parlamentinius komitetus organizuojami ir šių delegacijų biurai sudaromi vadovaujantis tarpparlamentinėms delegacijoms taikoma procedūra.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas