Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees ParlementPDF
Achtste zittingsperiode - Februari 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VIII : COMMISSIES EN DELEGATIES
HOOFDSTUK 2 : INTERPARLEMENTAIRE DELEGATIES

Artikel 214 : Gemengde parlementaire commissies

1.   Het Europees Parlement kan met de parlementen van de staten die met de Unie geassocieerd zijn of waarmee de Unie toetredingsonderhandelingen heeft opgestart, gemengde parlementaire commissies instellen.

Deze commissies kunnen aanbevelingen tot de betrokken parlementen richten. In het geval van het Europees Parlement worden deze voorstellen verwezen naar de bevoegde commissie, die voorstellen doet met betrekking tot het eraan te geven gevolg.

2.   De algemene bevoegdheden van de diverse gemengde parlementaire commissies worden door het Europees Parlement vastgesteld in overeenstemming met de overeenkomsten met de derde landen.

3.   Voor de gemengde parlementaire commissies gelden de procedurele bepalingen die in de betrokken overeenkomst zijn vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op de pariteit tussen de delegatie van het Europees Parlement en die van het parlement van de betrokken staat.

4.   De gemengde parlementaire commissies stellen hun reglement vast en leggen dit ter goedkeuring voor, binnen het Europees Parlement aan het Bureau en binnen het parlement van het betrokken derde land aan het bevoegde orgaan van dat land.

5.   De verkiezing van de leden van de delegaties van het Europees Parlement in de gemengde parlementaire commissies en de samenstelling van de bureaus van deze delegaties vinden plaats volgens de voor de interparlementaire delegaties vastgestelde procedure.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling