Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului EuropeanPDF
Legislatura a 8-a - Februarie 2019
EPUB 157kPDF 1071k
CUPRINS
APENDICE
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

TITLUL VIII : COMISII ŞI DELEGAŢII
CAPITOLUL 2 : DELEGAŢII INTERPARLAMENTARE

Articolul 214 : Comisiile parlamentare mixte

1.   Parlamentul European poate constitui comisii parlamentare mixte împreună cu parlamentele statelor asociate la Uniune sau ale statelor cu care Uniunea a demarat negocieri în vederea aderării.

Aceste comisii pot formula recomandări adresate parlamentelor participante. În ceea ce priveşte Parlamentul European, recomandările adresate acestuia se trimit comisiei competente, care prezintă propuneri în legătură cu modul în care li se va da curs.

2.   Competenţele generale ale diferitelor comisii parlamentare mixte sunt definite de Parlamentul European şi prin acordurile încheiate cu ţările terţe.

3.   Comisiile parlamentare mixte sunt reglementate de normele de procedură prevăzute de acordul în cauză. Acestea se bazează pe paritatea dintre delegaţia Parlamentului European şi cea a parlamentului partener.

4.   Comisiile parlamentare mixte adoptă un regulament propriu pe care îl supun aprobării Biroului Parlamentului European şi a Biroului parlamentului partener.

5.   Alegerea membrilor delegaţiilor Parlamentului European la comisiile parlamentare mixte, precum şi constituirea birourilor acestor delegaţii se desfăşoară în conformitate cu procedura stabilită pentru delegaţiile interparlamentare.

Ultima actualizare: 22 mai 2019Notă juridică