Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamentaPDF
Osmi parlamentarni saziv - veljača 2019.
EPUB 146kPDF 934k
SADRŽAJ
DODATAK
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA IX. : PREDSTAVKE

Članak 216. : Razmatranje predstavki

1.   Odbor nadležan za predstavke   razmatra   dopuštene   predstavke   u   sklopu   svojeg   redovnog   rada, raspravljajući o njima na redovnoj sjednici ili pisanim postupkom. Podnositelji predstavke mogu biti pozvani na sjednicu odbora ako se raspravlja o njihovoj predstavci ili sami mogu zatražiti da budu nazočni. O pravu na riječ podnositelja predstavke odlučuje predsjednik slobodnom ocjenom.

2.   Odbor može u vezi s dopuštenom predstavkom podnijeti kratki prijedlog rezolucije Parlamentu, pod uvjetom da se unaprijed obavijesti Konferencija predsjednika odbora i da se tomu ne protivi Konferencija predsjednika. Ti prijedlozi rezolucija uvrštavaju se u prijedlog dnevnog reda sjednice koja se održava najkasnije osam tjedana nakon prihvaćanja prijedloga predstavke u odboru. O prijedlozima se glasuje jedinstvenim glasovanjem. Konferencija predsjednika može predložiti primjenu članka 151., a ako to ne učini se prijedlozi za predstavke usvajaju bez rasprave.

3.   Kad odbor namjerava sastaviti izvješće o vlastitoj inicijativi u skladu s člankom 52. stavkom 1. u pogledu dopuštene predstavke i koje se posebno odnosi na primjenu ili tumačenje prava Unije ili predložene promjene postojećeg zakonodavstva, pridružuje se odbor nadležan za dotični predmet u skladu s člankom 53. i člankom 54. Nadležni odbor bez glasovanja prihvaća prijedloge za dijelove prijedloga rezolucije koje je primio od odbora nadležnog za dotični predmet, a koji se odnose na primjenu ili tumačenje prava Unije ili promjene postojećeg zakonodavstva. Ako odbor ne prihvati te prijedloge, pridruženi odbor nadležan za predmet može izravno podnijeti na plenarnoj sjednici.

4.   Potpisnici mogu iskazati ili povući podršku dopuštenoj predstavci na portalu za predstavke. Taj je portal dostupan na mrežnoj stranici Parlamenta.

5.   Odbor može zatražiti pomoć Komisije, posebno u obliku informacija u vezi s primjenom ili pridržavanjem prava Unije te oko informacija ili dokumenata vezanih uz predstavku. Predstavnici Komisije pozivaju se na sjednice odbora.

6.   Odbor može tražiti od predsjednika Parlamenta da mišljenje ili preporuku odbora proslijedi Komisiji, Vijeću ili odgovarajućem tijelu u državi članici radi poduzimanja radnji ili davanja odgovora.

7.   Odbor jednom godišnje izvještava Parlament o ishodu svojih razmatranja te, prema potrebi, o mjerama koje su poduzeli Vijeće ili Komisija u vezi s predstavkama koje im je uputio Parlament.

Kad se završi razmatranje dopuštene predstavke, postupak se proglašava zaključenim na temelju odluke odbora.

8.   Podnositelj predstavke obavještava se o svim relevantnim odlukama odbora i razlozima za njihovo donošenje.

9.   Odbor može na zahtjev podnositelja predstavke donijeti odluku o ponovnom otvaranju predstavke ako su u vezi s njome podnesene nove relevantne činjenice.

10.   Većinom glasova svojih članova odbor usvaja smjernice za postupanje s predstavkama u skladu s ovim Poslovnikom.

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna napomena