Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament EwropewPDF
It-tmien leġislatura - Marzu 2019
EPUB 157kPDF 1046k
KONTENUT
APPENDIĊI
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU III  : RELAZZJONIJIET BARRANIN
KAPITOLU 3 : RAKKOMANDAZZJONIJIET DWAR L-AZZJONI ESTERNA TAL-UNJONI

Artikolu 114 : Ksur tad-drittijiet tal-bniedem

Mingħajr ma jkollu bżonn ta' awtorizzazzjoni, il-kumitat responsabbli jista', f'kull seduta parzjali, jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni skont l-istess proċedura bħal dik stipulata fl-Artikolu 113(5) u (6) dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem.

Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Mejju 2019Avviż legali