Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzataPDF
8. parlamenti ciklus - 2019. március
EPUB 155kPDF 991k
TARTALOM
FÜGGELÉK
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

IV. CÍM : A MŰKÖDÉS ÁTLÁTHATÓSÁGA

115. cikk : A Parlament tevékenységének átláthatósága

1.   A Parlament az Európai Unióról szóló szerződés 1. cikke második bekezdésének, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 15. cikkének és az Európai Unió Alapjogi Chartája 42. cikkének rendelkezéseivel összhangban biztosítja tevékenysége lehető legnagyobb fokú átláthatóságát.

2.   A Parlament vitái nyilvánosak.

3.   A bizottságok ülései általában nyilvánosak. Bármely bizottság azonban, legkésőbb a szóban forgó bizottsági ülés napirendjének elfogadásakor, határozhat egy ülés napirendjének nyilvános és nem nyilvános napirendi pontokra történő felosztásáról. Ha zárt ülést tartanak, a bizottság dönthet úgy, hogy az ülés egyes dokumentumait a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

Utolsó frissítés: 2019. május 13.Jogi nyilatkozat