Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukordPDF
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

V OSA : SUHTED TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITEGA
5. PEATÜKK : RESOLUTSIOONID JA SOOVITUSED

Artikkel 136 : (välja jäetud)

     

Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusalane teave