Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsordenPDF
8. valgperiode - Marts 2019
EPUB 147kPDF 938k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 3 : ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM MØDERNES AFVIKLING

Artikel 163 : Indlæg af et minuts varighed

I højst 30 minutter på det første møde i hver mødeperiode giver formanden ordet til medlemmer, der ønsker at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag. Taletiden er for hvert medlem begrænset til et minut. Formanden kan tillade, at der er en yderligere periode af denne karakter i samme mødeperiode.

Seneste opdatering: 13. maj 2019Juridisk meddelelse