Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουPDF
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Άρθρο 163 : Ενός λεπτού αγόρευση επί σημαντικού πολιτικού ζητήματος

Για χρονικό διάστημα έως τριάντα λεπτών κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης κάθε περιόδου συνόδου, ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στους βουλευτές που επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Ο χρόνος αγόρευσης κάθε βουλευτή δεν υπερβαίνει το ένα λεπτό. Ο Πρόεδρος μπορεί να επιτρέψει στη συνέχεια άλλη μία τέτοια περίοδο ομιλιών κατά τη διάρκεια της ιδίας περιόδου συνόδου.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου