Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament EwropewPDF
It-tmien leġislatura - Marzu 2019
EPUB 157kPDF 1046k
KONTENUT
APPENDIĊI
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU IX : PETIZZJONIJIET

Artikolu 217 : Notifika ta' petizzjonijiet

1.   Il-petizzjonijiet li jkunu ddaħħlu fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 215(9) u id-deċiżjonijiet l-aktar importanti dwar il-proċedura ta' eżami ta' dawn il-petizzjonijiet. għandhom jitħabbru fis-sessjoni plenarja. Dawn il-komunikazzjonijiet għandhom jiddaħħlu fil-minuti tal-proċeduri tas-seduta.

2.   It-titlu u t-test fil-qosor tal-petizzjonijiet li jiddaħħlu fir-reġistru, flimkien mal-opinjonijiet u d-deċiżjonijiet l-aktar importanti li jakkumpanjawl-eżami tal-petizzjoni, għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fuq il-Portal tal-Petizzjonijiet fuq is-sit web tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Mejju 2019Avviż legali